top of page

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

IMG-20201022-WA0028.jpg

Ke službám, jako je odvoz materiálu a odpadu, se váže kontejnerová doprava.

Nabízíme kontejnery, které přistavíme na vámi určené místo. Jakmile bude naplněn kontejner, odvezeme jej.

NAŠE SLUŽBY ZAHRNUJÍ:

  • Kontejnerová doprava – přistavení a odvoz kontejneru vč. uložení

  • Přepravu sypkých materiálů – písek, štěrk, zemina, kámen

  • Úklid a čištění silnic (kropící vůz + strojní zametání), dovoz vody např. do bazénů

  • Doprava a dovoz sypkých materiálů

  • Doprava drceného kameniva a dalších materiálů

  • Dovoz recyklátů, písku, hutních materiálů

  • Odvoz a uložení zeminy, sutě, betonu, železobetonu, dřevěného odpadu

bottom of page