top of page

PRODEJ KAMENIVA, DRTI A PÍSKU

Ceník drceného kameniva

Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Dopravu Vám rádi zajistíme.

frakce             cena Kč/t

  0-4                      270,-

  4-8                      450,-

  8-16                    350,-

16-22                    390,-

16-32                    390,-

32-63                    370,-

32-63 BI                350,-

LK netříděný        410,-

0-8                        310,-

63-200                  330,-

0-32                      290,-

0-32 kv                 310,-

0-63                      260,-

skrývka 0-250      190,-

kopaná zemina   115,-

štěrkodrt.jpg
IMG-20210114-WA0101.jpg

                                        norma     frakce    Cena Kč/t

Kamenivo přírodní

(těžené prané)              1 2 3 4      0/4P           165

Kamenivo přírodní

(těžené prané)              1 2 3 4      4/8P           290

Kamenivo přírodní

(těžené prané)              1 2 3 4     8/16P          290

Kamenivo přírodní

(těžené prané)              1 2 3 4    16/22P         290

Zahradní kámen                *        200/1000      500

Zásypový písek tříděný     *           zásyp           95

Betonový recyklát              *           0/63           100

             

​Normy kameniva:
1 - EN 13139 - Kamenivo pro malty
2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu
3 - EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

* - Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 163/2002 ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády

bottom of page